Nyheter

Teknisk personell Feltrittstevner Publisert: 17.04.2015,  Sist endret: 20.04.2015

Endret praksis vedrørende teknisk personell

Viktig melding til alle arrangører av feltrittstevner sesongen 2015:

For sesongen 2015 må alle arrangører selv skaffe tilveie alt teknisk personell, også TD, Steward og Feltbanebygger. Steward til mesterskap utnevnes av Stewardkomiteen.
Alt teknisk personell skal være kontaktet minimum 2 mnd før stevnet og være påført stevneinvitasjonen før denne legges inn i Horsepro for godkjenning.  TD og steward godkjennes av GUF før stevneinvitasjonen endelig godkjennes av

Holm-Kjetil Holmsen:
mobil: 90664776
e-post: kjetil_holmsen@hotmail.com

Det er et ønske fra GUF at arrangørene er ute så tidlig som mulig slik at stevnene får sitt tekniske personell på plass i god tid før stevnet.

Vennlig hilsen
Grenutvalget for Feltritt (GUF)

X