Nyheter

Teknisk Komité Kjøring søker nye medlemmer! Publisert: 07.09.2020,  Sist endret: 07.09.2020

Teknisk komité kjøring søker nye medlemmer som skal inngå i dagens team. Vi trenger nye medlemmer med oppstart i januar 2021.

Frist for å melde interesse er 16 oktober.

Teknisk komité kjøring (TKK) er sportsutvalg kjøring (SU-K) sin faglige komite knyttet til teknisk personell. TKK skal blant annet ivareta kurs og utdanning av kjøredommere og kjørebanebyggere i forhold til de krav og behov kjøresporten i Norge har til enhver tid. For nærmere beskrivelse av TKKs arbeidsoppgaver vises til TKKs mandat.

Vi søker etter medlemmer som har erfaring som teknisk personell. Søker bør være energisk og utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og gode IT-ferdigheter. Vi søker etter 2 personer som vil ha hovedansvaret innenfor kartlegging av behov for kompetanseheving og avvikling av kurs basert på dette. Personlige egenskaper som god organisasjonsforståelse, relasjonelle ferdigheter og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Kortfattet søknad sendes til Sportsutvalg kjøring sin leder, Elin Hilling på e-post Ehilling76@gmail.com innen Fredag 16. oktober.

Spørsmål om vervet kan rettes til Marte Sneeggen på email: Martesne@hotmail.com.

X