Nyheter

Talentsamling jr/ur dressur – Vestlandet Publisert: 19.02.2015,  Sist endret: 23.02.2015

Landslagsleder Kjell Myhre i samarbeid med grenutvalg dressur (GU-D)  inviterer til  talentsamling  med hest for juniorer og unge ryttere, torsdag 26. februar  kl. 15.30 på Øksnevad Videregående skole i Rogaland. Samlingen er også åpen for ryttere som allerede er i satsings- eller elitegruppene.

Formålet med talentsamlingen er å gi  talentfulle ”up coming” ekvipasjer en mulighet til å vise seg frem for  landslagslederen.  Alle ryttere vil bli vurdert,  og deretter gitt en muntlig evaluering.  Hvis landslagslederen finner at ekvipasjene er aktuelle for videre satsing, vil de bli tatt ut til satsingsgruppen for henholdsvis junior eller unge ryttere. Rytterne i satsingsgruppene følges opp av GU-D, i nær dialog med landslagsleder.

For å delta på talentsamlingen for junior og unge ryttere gjelder følgende krav:

Juniorer:

  • To ganger 63 % eller høyere i MB eller FEI juniorprogrammer på L-/E-stevner
  • To ganger 65 % eller høyere i LA6 på D/L- stevne

Unge ryttere:

  • To ganger 63 % eller høyere i MA eller FEI ungrytter-programmer på L-/E-stevne
  • To ganger 65 % eller høyere i MB på L-/E-stevner

For deltakerne på talentsamling er det  en egenandel på kr. 700,- som går til dekning av reisekostnader og andre arrangementskostnader. Faktura vil bli sendt ut etterskuddsvis fra NRYF.

Påmelding til samlingen skal foregå til NRYF ved Ingeborg Simensen på mail: Ingeborg@rytter.no med kopi til Kjell Myhre kjell@rytter.no  innen  søndag 22. februar.  Følgende to skjemaer fylles ut og legges ved påmeldingen (klikk på linkene under):

Deltakerinformasjon

Resultater

Nærmere informasjon om programmet for gjennomføringen av samlingen, samt en detaljert tidsplan vil bli sendt alle påmeldte ryttere når påmeldingsfristen er gått ut.

 

X