Nyheter

Strategiplan feltritt 2016 Publisert: 19.01.2016,  Sist endret: 20.01.2016

Strategiplan feltritt 2016 er utarbeidet av grenutvalget i feltritt (GU-F).
Planen har som mål å bidra til fremme av feltrittsporten både i bredde og topp. Dokumentet er inspirert av Rytterpolitisk dokument og det er vårt ønske at det skal angi en retning for det videre arbeidet i årene frem mot 2028.

X