Nyheter

Støtte til treninger, fordeling av midler! Publisert: 22.11.2017,  Sist endret: 22.11.2017

En viktig oppgave for rytterkretsen er å bidra til sportslig organisering og utvikling, i tillegg til å stimulere til bredde aktiviteter for å sikre rekruttering til sporten.

Det ble derfor vedtatt på styremøte den 1.juni 2017 at i stedefor at kretsen arrangerte kretstreninger, vil nå kretsen åpne for at klubbene selv kunne få mulighet til å arrangere egne treninger. Se vedtak

Vilkår for tildelinge:

  • Treningene må være åpen for alle Hordaland Rytterkrets sine ryttere.
  • Klubbene må sende inn invitasjonen til treningene til Hordaland rytterkrets i god tid før treningen finner sted. Slik at denne kan publiserer på nettsiden til kretsen.
  • Innvilget sum blir utdelt etter treningen har funnet sted på grunnlag av kopi av utlegg / budsjett som klubben har hatt, inkl. en liste over ryttere som har deltatt på treningen.

Det har kommet inn mange søknader til kretsen, og kretsen har gjort en fordeling av budsjettert midler til dette.

Se oversikt over tildelinger.

 

 

X