Nyheter

Stevneutvalg ber om innspill! Publisert: 24.02.2020,  Sist endret: 24.02.2020

Etter anbefaling fra møte i Teknisk komité høsten 2019, har Forbundsstyret satt ned et utvalg som skal se overordnet på stevneøkonomi, stevnekvalitet og kostnader for deltakelse, for å se om endringer kan gjøre inngangsbilletten til sporten rimeligere, samt sikre klubbene en sunn økonomi. Utvalget skal også se på hvordan man kan forenkle stevnegjennomføring for både arrangør og deltaker. Utvalget ledes av visepresident Ingvild Østli, og består for øvrig av Siri Evjen, Åse Mortensen, Kari Heistad. De skal komme med en anbefaling til Forbundsstyret innen 31. mai 2020, med forslag om tiltak og videre arbeid.

Utvalget er i gang med sitt arbeid, og ønsker nå innspill fra klubber og kretser/regioner på hvilke utfordringer stevnearrangørene (klubbene) står overfor, både med tanke på økonomi og praktisk gjennomføring av stevner. Andre innspill innenfor temaet settes også stor pris på.

Innspill kan sendes på e-post til siri.evjen@rytter.no innen 8. mars.

X