Stevnestart

Reise inn til Norge

Skal du reise ut og inn av Norge med hest? Da er det en forutsetning at du setter deg inn i følgende regelverk:

Tollpapir på hest ved innreise til Norge

NRYF kan lage tollpapir på hester for ryttere som skal til Norge for å delta på stevne. Det forutsetter at hesten er registrert med utenlandsk adresse.

Det må betales kr. 500,- NOK per hest for utstedelse av tollpapirer.

Fremgangsmåte for å bestille:

  1. Bestill tollpapirer minimum 1 uke før ankomst og få importpapir i retur til oppgitt e-postadresse i bestillingen.
  2. Ved innreise til Norge ved grensen: Vis importpapir og startliste/ekvipasjeliste til tollen og få papirene stemplet
  3. Få utdelt eksportpapir på stevneplassen i sekretariatet og få de stemplet i tollen ved utreise.
  4. Vi lager ikke papirer til en og to dagers stevner, kun tre dagers stevner eller internasjonale stevner.

VIKTIG: Transporten må stoppe på grensen BÅDE ved innreise og utreise og få papirene stemplet. De stemplede import- og eksportpapirer skal scannes og sendes/mailes NRYF for arkivering etter endt reise.

For spørsmål om Toll:
Siri Evjen
siri.evjen@rytter.no

Spørsmål og svar tollpapirer:
Fremgangsmåte

  1.  Skjema finner du her.
  2.  Custompaper Form sendes til siri.evjen@rytter.no minimum 1 uke før ankomst til Norge
  3.  Kopi av kvittering for overførsel sendes til samme epost. Betaling må være mottatt før papirer utstedes.

Konto: 1503.07.05928 – Norges Rytterforbund

IBAN: NO2815030705928
SWIFT: DNBANOKKXXX

DnB Bank ASA
0021 Oslo

X