Stevnestart

Reise inn til Norge

Skal du reise ut og inn av Norge med hest? Da er det en forutsetning at du setter deg inn i følgende regelverk:

 1. Norges Rytterforbund lager tollpapirer på hest ved innreise til Norge ved 3 dagers stevner, internasjonale stevner samt mesterskap

 2. Du må selv ordne tollpapirer til stevner av kortere varighet 1 eller 2 dagers stevner på hest ved innreise til Norge (selvskyldnerkausjon)

Norges Rytterforbund lager tollpapirer på hest ved innreise til Norge ved 3 dagers stevner, internasjonale stevner samt mesterskap

NRYF kan lage tollpapir på hester for ryttere som skal til Norge for å delta på stevne. Det forutsetter at hesten er registrert med utenlandsk adresse.

Det må betales kr. 500,- NOK per hest for utstedelse av tollpapirer.

Fremgangsmåte for å bestille:

 1. Bestill tollpapirer minimum 1 uke før ankomst og få importpapir i retur til oppgitt e-postadresse i bestillingen.
 2. Ved innreise til Norge ved grensen: Vis importpapir og startliste/ekvipasjeliste til tollen og få papirene stemplet
 3. Få utdelt eksportpapir på stevneplassen i sekretariatet og få de stemplet i tollen ved utreise.
 4. Vi lager ikke papirer til en og to dagers stevner, kun tre dagers stevner eller internasjonale stevner.

VIKTIG: Transporten må stoppe på grensen BÅDE ved innreise og utreise og få papirene stemplet. De stemplede import- og eksportpapirer skal scannes og sendes/mailes NRYF for arkivering etter endt reise.

For spørsmål om Toll:
Heidi Nasselqvist
heidi@rytter.no

Spørsmål og svar tollpapirer:
Fremgangsmåte

 1.  Skjema finner du her.
 2.  Custompaper Form sendes til heidi@rytter.no minimum 1 uke før ankomst til Norge
 3.  Kopi av kvittering for overførsel sendes til samme epost. Betaling må være mottatt før papirer utstedes.

Konto: 1503.07.05928 – Norges Rytterforbund
IBAN: NO2815030705928
SWIFT: DNBANOKKXXX
DnB Bank ASA
0021 Oslo

Du må selv ordne tollpapirer til stevner av kortere varighet, 1 eller 2 dagers stevner på hest, ved innreise til Norge (selvskyldnerkausjon)

Selvskyldnerkausjon ordning ved innreise til Norge

Alle våre medlemmer/ ikke medlemmer kan benytte seg av denne ordningen i forbindelse med deltakelse på Norges Rytterforbunds stevner. Norges Rytterforbund stiller da som økonomisk garantist. Man må selv ordne tollpapirer enten med tollvesenet eller med ett shippingselskap.

Det må betales kr. 500,- NOK per hest

Fremgangsmåte for å bestille:

 1. Fyll ut selvskyldnerkausjon skjema og send til heidi@rytter.no sammen med kvittering for innbetaling
 2. Ta kontakt med det tollstedet du reiser over på forhånd om de kan lage tollpapirer for deg eller om du må kontakte ett shipping firma.

For spørsmål om Selvskyldnerkausjon:
Heidi Nasselqvist
heidi@rytter.no

Konto: 1503.07.05928 – Norges Rytterforbund
IBAN: NO2815030705928
SWIFT: DNBANOKKXXX
DnB Bank ASA
0021 Oslo

X