Stevnestart

Mental trening

For å bli en god utøver skal man prestere på mange ulike arenaer. Da er det viktig med trygghet i seg selv, og en bred plattform for egen selvfølelse. Selve essensen ved det å være menneske.

Man kan øve seg på å bli sterkere mentalt. På denne måten lærer man å ikke bli forstyrret av andre, eller av ting som skjer rundt omkring.

Memorystick med ulike mentale treningsprogram og avspenningsprogram er nå tilgjengelig for nedlasting: http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettspsykologi/page6501.html

X