Stevnestart

Spørsmål og svar

For å gjøre det enklere for deg som rytter, har vi laget noen generelle spørsmål som blir besvart her. Finner du ikke svar på det du lurer på, så send oss en henvendelse til support for lisenser.

Support: andreas@rytter.no

Jeg rir for gøy i klubb og skal ikke delta i konkurranser, må jeg da betale rytterlisens og hestelisens?
Svar: 
Har du ikke tenkt til å konkurrere, da trenger du ikke å betale rytterlisens. Eier av hesten du da rir på, trenger heller ikke å ha betalt hestelisens.

Jeg rir egentlig for gøy, men ønsker å delta i et fåtall konkurranser, må jeg da betale rytterlisens og hestelisens?
Svar: 
Så lenge du har tenkt til å starte på et distriktstevne eller på et høyere nivå, må du løse både rytterlisens og påse at eier av hesten har betalt hestelisens. Det finnes noen unntak i enkelte grener. Se derfor de enkelte grenreglementene for detaljer.

Hvorfor må jeg ha rytterlisens?
Svar: 
Grønt kort og rytterlisens skal sikre at konkurranseryttere har nødvendige basiskunnskaper om hest og sikkerhet og om konkurransereglementet. Rytterlisens skal også ivareta sikker identifikasjon av rytterne.

Mer informasjon om rytterlisensen finner du i Generelt Konkurransereglement §131.

Ryttere som bor i utlandet og starter internasjonale konkurranser må være medlem i norsk Rideklubb og ha topplisens.

Hvordan kan jeg få rytterlisens?
Svar: For å løse lisens for første gang må du ha Grønt Kort. Alle som skal løse rytterlisens for første gang, eller som ikke løste lisens foregående år, må kontakte sin klubb for å bestille rytterlisens. Se de ulike fremgangsmåtene under.

Hvis du har behov for å oppgradere lisenstype i løpet av lisensåret gjør du også det i Min idrett. Du kan også bare betale mellomlegget ved å bruke samme kid og konto nummer for det året man deltar.

Får jeg reiseforsikring sammen med rytterlisensen?
Svar: 
Rytterlisensforsikringen er først og fremst en idrettsskadeforsikring og erstatter på ingen måte en reiseforsikring. Husk at reiseforsikringen må dekke den idrettsaktiviteten du utfører.

X