Stevnestart

Meld skade

Alle over 13 år som har lisens og er medlem av Norges Rytterforbund gjennom en klubb, kan enkelt melde skade hos if.no.

Barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Dette gjelder til den datoen barnet fyller 13 år.

Forsikringen omfatter:

A Ulykkesdødsfall
Utbetales ved forsikredes død:
Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, er ikke dekket.
Kr.   50.000
B Invaliditetserstatning
Utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales
200 % av forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.
Kr. 500.000
C Tannskader
Egenandel
Kr.   25.000
Kr.     1.000
D Fysioterapi/kiropraktor
Egenandel
Kr.     3.500
Kr.     1.000
E Behandlingsutgifter (øvrige)
Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år
Egenandel
Kr.    15.000
Kr.      1.000

Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.

Hvordan melde fra om en personskade

For å få ekstra rask behandling, lønner det seg å melde inn skaden på nett.

Melde fra om skade på nett kan gjøres her.

Oppgi avtalenummer: SP2806857

Kontakt informasjon:
Tlf: 21 49 24 00

X