Stevnestart

Dekning og pris

Lisenskostnad avhenger av hvilken type lisens du har behov* for, og om du ønsker forsikring inkludert  Satsene for rytterlisens inneværende år finner du nederst på siden.

*Med Grunnlisens kan du starte til og med LB på D-, L og E-stevner. Hvis du skal starte høyere klassenivå (f.o.m. LA) må du ha Hovedlisens, men du kan fremdeles starte lavere klasser. Topplisens er for ryttere som starter internasjonale klasser i inn og utland

NB! Det kan ta opp mot fire virkedager fra rytterlisensen er betalt til betalingen registreres i HorsePro når man bruker kid og konto nummer. Betal derfor i god tid før du skal melde til stevnet. I minidrett.no skal det gå raskere.

Ved deltakelse på konkurranser i utlandet er det anbefalt at man har egen reise- og ulykkesforsikring, da vår forsikring ikke dekker dette.

Satser for rytterlisens 2020:

Lisenstype

 Gyldighet

u/ forsikring
Du må selv tegne forsikring.

inkl/forsikring.
Forsikringen gjelder ved deltagelse på konkurranser i Norge.

Grunnlisens T.o.m. LB på D-, L- og E-stevner  kr.  400,-  kr.  680,-
Hovedlisens F.o.m. LA på D-, L- og E-stevner  kr.  1000,-  kr.  1280,-
Topplisens FEI-stevner (internasjonale stevner)  kr. 1900,- Kr. 2000,- (gjelder nasjonale og FEI stevner i Norge)
Teamlisens Voltige & Mounted Games Kun for team-medlemmer i voltige og MG  kr.  150,-  kr.  430,-
Hovedlisens for teknisk personell grad II + Kun hvis man aktivt deltar i konkurranser  kr.  500,-  kr.  780,-

Support
E-post: andreas@rytter.no

X