Stevnestart

Rytterlisens

Med rytterlisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte stevner på distriktsnivå eller høyere. Alle ryttere og hester i Norges Rytterforbund som ønsker å konkurrere på distriktstevne eller på et høyere nivå, må løse rytterlisens og hestelisens på årlig basis. Ryttere bosatt i Norge som har gyldig norsk lisens kan delta i åpne, nasjonale konkurranser i nordiske land. Lisensen må være løst for tilsvarende klassenivå i gjeldende land.
For Ryttere bosatt i utlandet må de følge det landets regler med lisens og registrering og klubb

Det finnes noen unntak i enkelte grener. Se derfor de enkelte grenreglementene for detaljer.

I starten av januar åpnes det for betaling av lisens inneværende år. For dere som har lisens fra før, vil dere finne betalingsinformasjon på www.minidrett.no under deres profil.

For å gjøre det enklere for deg som rytter, har vi laget noen generelle spørsmål som blir besvart på egen side. Skulle du likevel være usikker, er det bare å ta kontakt med support for lisenser.

Support: andreas@rytter.no

X