Stevnestart

Reglement

Norges Rytterforbunds konkurransereglement (KR) er inndelt etter innhold og grener. Under finner du de til enhver tid gjeldende reglement:

2020

Krav til oppstalling ved L- og E-stevner i 2020 NB! Unntaksregel 2020. 

ENDREDE KRAV TIL KVALIFISERING TIL NM 2020 GRUNNET KORONAPANDEMIEN – NB!  Unntaksregel 2020  (rev 17.08.2020) 

KRAV TIL PRAKSIS OG KURS FOR TEKNISK PERSONELL I 2020-2021  NB!  Unntaksregel 2020-2021. 

KR I Generelt konkurransereglement 2020 – gyldig fra 03.08.2020
KR I Generelt konkurransereglement 2020 – med synlige endringer (gyldig fra 03.08.2020)

KR II  Sprang 2020  – gyldig fra 29.06.20
KR II sprang 2020– med synlig endringer (gyldig fra 29.06.20)

KR IV Dressur 2020 – gyldig fra 02.03.2020
KR IV Dressur 2020 – med synlige endringer (gyldig fra 02.03.2020)
Directives for Judges – FEI Freestyle Tests

KR V Feltritt 2020 – gyldig fra 07.07.2020
KR V Feltritt 2020 – med synlige endringer (gyldig fra 07.07.2020)
Use of Tack, Equipment and Dress 2020 (FEI Eventing)

Tilleggsnote til KR V Tillegg 5 – Bedømming av feil på terrenghinder:
Diagrams of Cross Country Obstacles and Faults (Kilde: FEIs “Guidelines to Eventing Rules 2018”)

KR VI Mounted Games 2018 – reglementet fra 2018 vil være gjeldende i 2020.

KR VII Voltige 2020 – gyldig fra 02.03.2020
KR VII Voltige 2020 – med synlige endringer (gyldig fra 02.03.2020)

KR VIII Distanse 2020 – gyldig fra 02.03.2020
KR VIII Distanse 2020 – med synlige endringer (gyldig fra 02.03.2020)

KR IX Kjøring 2020 – gyldig fra 02.03.2020
KR IX Kjøring 2020  – med synlige endringer (gyldig fra 02.03.2020) 

KR Funksjonshemmede 2020- gyldig fra 02.03.2020
KR Funksjonshemmede 2020 – med synlige endringer (gyldig fra 02.03.2020)

2019

KR I Generelt konkurransereglement 2019gyldig fra 04.03.2019 (rev. 29.03.2019)
KR I Generelt konkurransereglement 2019 – med synlige endringer

KR II Sprang 2019 – gyldig fra 04.03.2019 (rev.10.05.2019)
KR II Sprang 2019 – med synlige endringer
FEI Stewards Manual og Annexes finner dere her.

KR IV Dressur 2019 – gyldig fra 04.03.2019 (rev. 29.03.2019)
KR IV Dressur 2019 – med synlige endringer (gyldig fra 04.03.2019)
Regler for sikkerhetsstigbøyler – FEI presiserer (10.04.2019)

KR V Feltritt 2019 – gyldig fra 04.03.2019 (rev. 1. mai 2019)
KR V Feltritt 2019 – med synlige endringer (gyldig fra 04.03.2019)
Tilleggsnote til KR V Tillegg 5 – Bedømming av feil på terrenghinder:
Diagrams of Cross Country Obstacles and Faults (Kilde: FEIs “Guidelines to Eventing Rules 2018”)

KR VI Mounted Games 2018 – reglementet fra 2018 vil være gjeldende i 2019.

KR VII Voltige 2019 – gyldig fra 04.03.2019 (rev. 06.05.2019)

KR VIII Distanse 2019 – gyldig fra 04.03.2019
KR VIII Distanse 2019– med synlige endringer

KR IX Kjøring 2019 – gyldig fra 04.03.2019

KR FH Funksjonshemmede 2019 – gyldig fra 04.03.2019

Regler for sikkerhetsstigbøyler – FEI presiserer (10.04.2019)
FEI Para Dressage Rules 2019

Annet:

Antidopingregelverk

Utøver (AntidopingNorge):

Dopingreglement og karenstidslister hest (Det Norske Travselskap – DNT):

FEI Anti-Doping rules


2018

KR I Generelt konkurransereglement 2018 – gyldig fra 01.03.2018/rev. august 2018
KR I Generelt konkurransereglement 2018 – med synlige endringer

KR II Sprang 2018 – utgave 01.01.2019
KR II Sprang 2018 – utgave 01.01.2019 med synlige endringer
FEI Stewards Manual og Annexes finner dere her.

KR IV Dressur 2018 – gyldig fra 01.03.2018
KR IV Dressur 2018 – med synlige endringer

KR V Feltritt 2018 – gyldig fra 10.04.2018
KR V Feltritt 2018 – med synlige endringer  (gyldig fra 10.04.2018)

Tilleggsnote til KR V Tillegg 5 – Bedømming av feil på terrenghinder:
Diagrams of Cross Country Obstacles and Faults (Kilde: FEIs “Guidelines to Eventing Rules 2018”)

KR VI Mounted Games 2018 – gyldig fra 10.08.2018

KR VII Voltige 2018gyldig fra 01.03.2018
KR VII Voltige 2018 med synlige endringer 

KR VIII Distanse 2018 – gyldig fra 01.03.2018
KR VIII Distanse 2018 – med synlige endringer

KR IX Kjøring 2018 – gyldig fra 01.03.2018
KR IX Kjøring 2018 – med synlige endringer

KR FH Funksjonshemmede 2018 – gyldig fra 15.04.2018
KR FH Funksjonshemmede 2018
– med synlige endringer

Islandshest har eget reglement som kan leses på deres sportssider.

X