Stevnestart

Ponnimåling

Hinders Millan_Mikkel Flam_K6A1073

Foto: Roger Svalsrød

For at en ponni skal stå oppført i NRYFs register som ponni må det sendes inn en godkjent, norsk ponnimåling.

Ponnien blir sluttmålt 8 år gammel og skal være målt før første gang den starter på et stevne det aktuelle kalenderår. Se oversikt over autoriserte ponnimålere i Norge her.

NB! Oversikten over autoriserte og aktive ponnimålere i Norge er fortsatt under utbedring. Hvis du oppdager en feil i listen eller selv er ponnimåler som ønsker å stå på listen, vennligst send en mail til lillann.jebsen@rytter.no

Registrering av ponnimåling ved førstegangsregistrering er inkludert i avgiften.

Registrering av ponnimåling uten registrering koster 100 kr. Betales inn til konto:7874 06 90077 og merkes med lisensnummer. Ta kopi av ponnimåling og send inn for stempling til NRYF, Postboks 5000, 0840 Oslo

Ponnier deles inn i følgende kategorier basert på høyde i centimeter:

Kategori

Fra og med

Til og med

1 140,1 148,0
2 130,1 140,0
3 107,1 130,0
4  – 107,0
X