Stevnestart

Hestelisens

Ridesport

Foto: Roger Svalsrød

Alle hester og ponnier som skal starte klasse LB eller høyere i distrikts-, lands- og elitestevner må ha løst hestelisens i Norges Rytterforbund. Årlig hestelisens koster 300,- og betales i god tid før første start på stevner som krever lisens.

Hvordan løse hestelisens?

Hvis hesten er førstegangsregistrert, eller har hatt lisens tidligere, så logger du inn i HorsePro for å betale lisensen. Følg fremgangsmåten som beskrevet i Online hjelpedokumenter utarbeidet av HorsePro

Hvis hesten ikke er førstegangsregistrert, så følger du fremgangsmåten for førstegangsregistrering, og betaler hestelisensen samtidig.

Hvorfor må jeg løse hestelisens?

Årlig hestelisens ble innført i 2009 og øremerket oppgradering av ridebanebunner, “Krafttak for ridebanebunner“. Det vil si at hestelisensen i sin helhet går til et fond hvor rideklubbene kan søke støtte til utbedring av anleggene.

Hvordan ser jeg om hesten er førstegangsregistrert/har lisens?

Søk opp hesten din i HorsePro, hvis du ikke finner den i HorsePro, eller den ikke har NRYF-logo på siden sin, så er den ikke førstegangsregistrert, og du må registrere den.

Hvis den har en grå NRYF-logo på siden sin, så er den førstegangsregistrert, men har ikke gyldig lisens, da må du følge fremgangsmåten som beskrevet i Online hjelpedokumenter utarbeidet av HorsePro. Hvis den har en NRYF-logo med farge så har den gyldig hestelisens.

Hvis hesten står som “hurtigregistrert”, så er den IKKE registrert og papirer må sendes inn som beskrevet under førstegangsregistrering.

X