Stevnestart

Hesten

Sikker identifikasjon

Alle hester som skal starte konkurranse, må være førstegangsregistrert i NRYFs konkurranseregister (Nryfstevne). Registreringen skal ivareta sikker identifikasjon av konkurransehester, og gjøres ved at hestens id.nr, navn og annen identifikasjon registreres i Nryfstevne.no.

Og husk at det er rytters/ ansvarlig person/eiers ansvar og sette seg inn i vårt reglement KR I §124 og §130 og §131 og §132 og §133 og ellers den grenen man deltar i.
Dette finner du på rytter.no -stevnestart-reglement

Rideskolehester førstegangsregistreres kostnadsfritt. Det er egne bestemmelser for utenlandsk eide hester, se “Generelt konkurransereglement, Kapittel 3″.

Årlig hestelisens

Alle hester som skal starte klasse LB eller høyere på distrikts-, lands- og elitestevner må ha hestelisens.

Alder

Ridesport

Foto: Roger Svalsrød

For å delta i konkurranser må hesten som hovedregel fylle minst fem år i løpet av kalenderåret. Fire år gamle hester kan starte lette klasser i enkelte grener, samt i egne unghestklasser med statutter godkjent av NRYF. Hestens alder regnes fra 01.01 det året hesten er født, og aldersbestemmelsene gjelder også for start utenfor konkurranse.

Hesten skal være sunn, i konkurransemessig stand og kvalifisert for det nivået den skal starte ved deltakelse på stevner.

Ponnimåling

For at en ponni skal kunne starte ponniklasser må den stå oppført i NRYFs register som ponni. Registrering gjøres via nryfstevne.no. 

Ponnien blir sluttmålt 8 år gammel og skal være målt før første gang den starter på et stevne det aktuelle kalenderår. Se oversikt over autoriserte ponnimålere i Norge her

NB! Oversikten over autoriserte og aktive ponnimålere i Norge er fortsatt under utbedring. Hvis du oppdager en feil i listen eller selv er ponnimåler som ønsker å stå på listen, vennligst send en mail til lillann.jebsen@rytter.no

Ponnier deles inn i følgende kategorier basert på høyde i centimeter:

Kategori

Fra og med

Til og med

1 140,1 148,0
2 130,1 140,0
3 107,1 130,0
4  – 107,0

 -Normer for ryttersporten-

X