Stevnestart

Hvordan bli kursholder?

Hvem kan bli kursholder for Grønt Kort?

Ta kontakt med Grønt Kort kontakten i din Krets. Det er innført et krav om å ta kompetansekurs for å bli kursholder for Grønt Kort. Dette skal kvalitetssikre kursene og gi lik opplæring i hele landet. Kriteriene for å bli kursholder er som følger:

  • Kursholder for Reglement – du må være teknisk personell dommer grad 1.
  • Kursholder for Hestekunnskap og Praksis i stall – du må være utdannet ridelærer eller trener – eller ha annen pedagogisk utdanning i tillegg til realkompetanse i hestefaget
  • Kursholder Ridedelen/kjøredelen – her kan den som arrangerer kurset (kursholderen) veilede til en ride-/ kjørekyndig person for gjennomføring av ride-/kjøredel etter endt kurs.

Hvordan bli kursholder?

Alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming, må fremvise en politiattest uten anmerkninger.

For å få endelig sertifisering som kursholder, så må politiattesten fremvises til GK kontakt i rytterkretsen.

Mer informasjon om hvordan få politiattest finner dere politiets egne nettsider eller på sidene til Norges Idrettsforbund:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

 

X