Stevnestart

Grønt Kort

Grønt Kort kurs er for deg som er på vei inn i ryttersporten og skal løse lisens for å ri konkurranser. Kurset gir også masse grunnleggende kunnskap om hest, sikkerhet og reglement.

Ønsker du å ta Grønt Kort eller har andre spørsmål, ta kontakt med rideklubben din!

På vei inn i ryttersporten. Pensumboken for Grønt kort kurs – en digital fagbok for alle som driver med hest og ryttersport! Denne laster du ned og kan deretter bruke og eie den for evig og alltid. Boken koster 149,- og er 3. utgave av Grønt kort boken fra tidligere, men nå med nye illustrasjoner og mye videomateriell og oppgaver som skal inspirere.

Et nyttig digitalt kurs

Grønt kort er et nettbasert kurs for deg som ønsker å løse lisens og er på vei inn i ryttersporten. Man kan ta Grønt kort på digitale flater, men også kan hovedkurset gjøres på en samling/ klubbkveld. Ta kontakt med din rideklubb for info om når det er kurs. Man trenger ikke Grønt Kort for å delta kun på klubbstevner, men det anbefales likevel at man tar GK.

Rideklubben

Alle som skal gå kurs må være medlem av en klubb og ha profil i Min Idrett som er Norges Idrettsforbunds database for alle medlemmer i idretten. På denne måten vil alle som gjennomgår de digitale kursene, få kursdelene registret på sin idretts-CV. Rideklubben vil være den ansvarlige for å aktivisere lisenser. Når deltakeren kommer med sin idretts-CV hvor alle delene på kurset er med, kan de løse lisens for den kommende rytteren.

Foreldre/ foresatte og barn på kurs

Barn til og med 16 år må ha med seg foreldrene/ ansvarlig person sine på kurs. Dette gjelder også i gjennomføring av de digitale kursene.

Min idrett

Opprett profil på Min idrett som er knyttet til din rideklubb. Barn under 16 må opprette egen profil (i tillegg til foreldre/foresatte) på Min Idrett. Når man deretter logger inn på ekurs.nif.no så vil e-kursene registreres hos denne brukeren.

Forkurs

Nå er du klar for å ta to forkurs som tar for seg reglement – KR1 (Del 1) og Sikkerhet og hestekunnskap (Del 2). Disse er tett opp til d-boken og du vil finne svarene i denne. Forkurs ser du her.

Begge forkursene registreres automatisk i Min Idrett på din profil.

Hovedkurs

Nå er du klar for hovedkurset som gjøres med kursholder. Kurset varer 2 timer og kan gjøres digitalt eller gjennom en samling/ møte. På kurset vises film om praksis i stall, det diskuteres ønskede temaer og deltakerne kan stille spørsmål og delta i undervisningen som blir gitt.

Kurset registreres automatisk i Min Idrett på din profil.

Ride- og kjøredel

Praktisk del der du skal gjennomføre ride- eller kjøredel som før. Den som skal bedømme deg, må være oppnevnt av kursholderen på hovedkurset og beviset for at du har gjennomført skal sendes kursholderen. Ridedelen kan gjennomføres av en person som har erfaring som ridelærer eller trener. På denne måten kan kursholderen registrere ride-/ kjøredelen i Min Idrett på din profil. Bevis på at du har gjennomført din rideprøve eller kjøreprøve, kan være et bilde av bedømmingsskjemaet eller video av prøven.

Godkjent Grønt kort

Nå er du klar for å sende inn og få Grønt kort og lisens. Kontakt klubben din og vis din idretts-CV med alle delene registrert. Nå kan klubben aktivere lisens på deg.

Det er kun godkjente og autoriserte kursholdere som holder Grønt Kort kurs. Du kan få info fra rideklubben din eller spørre Grønt Kort ansvarlig i Kretsen.

Grønt Kort kontaktperson for hver Rytterkrets.

Utenlandske ryttere som søker lisens i Norge

Dersom du ønsker å løse norsk lisens må du ta Grønt kort i Norge. Informasjon om dette finner du på denne siden. Kurset er digitalt i tillegg til en rideprøve. Dersom du har hatt lisens i eget land, må du allikevel gjennomgå norsk grønt kort kurs som blant annet tar for seg den norske ryttersporten, normer og reglement, hestevelferd og hestekunnskap.

Kursholder for Grønt kort

Ta kontakt med Grønt Kort kontakten i din Krets. Det er opplæring gjennom et digitalt kompetansekurs for å bli kursholder for Grønt Kort. Dette skal kvalitetssikre kursene og gi lik opplæring i hele landet. Kriteriene for å bli kursholder er som følger:

  • Kursholder for Reglement – du må være teknisk personell dommer grad 1 eller steward grad 1.
  • Kursholder for Hestekunnskap og Praksis i stall – du må være utdannet ridelærer eller trener – eller ha annen pedagogisk utdanning i tillegg til realkompetanse i hestefaget
  • Kursholder Ridedelen/kjøredelen – her kan den som arrangerer kurset (kursholderen) veilede til en ride-/ kjørekyndig person for gjennomføring av ride-/kjøredel etter endt kurs.

Facebooksider hvor det utlyses info om Grønt Kort kurs og annen relevant info i din Rytterkrets:

Aust-Agder Rytterkrets facebook

Buskerud Rytterkrets facebook

Finnmark Rytterkrets facebook

Hedmark Rytterkrets facebook

Hordaland Rytterkrets facebook

Møre og Romsdal Rytterkrets facebook

Nordland Rytterkrets facebook

Nord Trøndelag Rytterkrets facebook

Oppland Rytterkrets facebook

Oslo og Akershus facebook

Rogaland Rytterkrets facebook

Sogn og Fjordane Rytterkrets facebook

Sør Trøndelag Rytterkrets facebook

Telemark og Vestfold Rytterkrets facebook

Troms Rytterkrets facebook

Vest-Agder Rytterkrets facebook

Østfold Rytterkrets Facebook

X