Nyheter

Stevnesøknader i dressur for 2018 Publisert: 28.07.2017,  Sist endret: 23.10.2017

Ønsker dere å søke om L- og/eller E-stevne i dressur 2018?

Det er laget et førsteutkast til terminlisten i dressur for 2018 med datoer for når det ønskes L- og/eller E-stevner.

Nytt for 2018 er at GU-D har ønsket å gi gode og stabile stevnearrangører et førstehåndstilbud på helger der de tradisjonelt pleier å ha stevne. Disse stevnene er allerede plottet inn i oversikten.

Arrangør velger dato for sine stevner i henhold til dette oppsettet og sender inn sin søknad til terminlisteansvarlig Siri Evjen siri.evjen@rytter.no.  Dersom flere arrangører ønsker samme dato og de geografisk er i nærheten av hverandre, skjer tildelingen etter en sportsfaglig vurdering.

Frist for innsending av søknader: 15. august

X