Nyheter

Stevnearrangører til L-/E-stevner i dressur 2020 Publisert: 31.07.2019,  Sist endret: 31.07.2019

Kjære arrangører!

Ønsker dere å arrangere  L- og/eller E-stevne i dressur 2020? Norges Rytterforbund ber om at det nå søkes om stevner på L-/E- nivå i 2020.

Arrangør velger dato for sine stevner og sender inn sin søknad til terminlisteansvarlig Siri Evjen siri.evjen@rytter.no.  Dersom flere arrangører ønsker samme dato og de geografisk er i nærheten av hverandre, skjer tildelingen etter en sportsfaglig vurdering.

Vi oppfordrer spesielt arrangører som ønsker å arrangere Hallmesterskap, Norgesmesterskap eller Landsmesterskap til å søke om dette nå.

Vi gjør oppmerksomme på at arrangører som planlegger å sette opp L-klasser på sine D-stevner, må søke om L-stevne innen den oppsatte fristen.

Frist for innsending av søknader: 15. august 2019

X