Nyheter

Stevnearrangører feltritt 2018 Publisert: 12.09.2017,  Sist endret: 23.10.2017

Grenutvalget i feltritt (GU-F) ønsker seg stor aktivitet og ber om at søknad om stevner i 2018 nå sendes inn. Frist for innsending er 1. oktober 2017.Søknaden sendes til Siri Evjen – terminlisteansvarlig NRYF – på mail Siri. Evjen@rytter.no.

 

X