Nyheter

Stevnearrangører 2020 Publisert: 04.10.2019,  Sist endret: 04.10.2019

Norges Rytterforbund ber om at det nå søkes om stevner til 2020.

Arrangør velger dato for sine stevner og sender inn sin søknad til guvoltige@hotmail.com slik at vi kan få utarbeidet terminliste før grenkonferansen i januar.

Vi oppfordrer spesielt arrangører som ønsker å arrangere Norgesmesterskap eller Kretsmesterskap til å søke om dette nå.

Frist for innsending av søknader: 01. Desember 2019

X