Nyheter

Stevnearrangør i dressur i 2019 Publisert: 08.08.2018,  Sist endret: 08.08.2018

Ønsker dere å søke om L- og/eller E-stevne i dressur 2019?

Det er laget et førsteutkast (rev 27.07.18) til terminlisten i dressur for 2019 med datoer for når det ønskes L- og/eller E-stevner.

GU-D ønsker å videreføre ordningen med å gi gode og stabile stevnearrangører et førstehåndstilbud på helger der de tradisjonelt pleier å ha stevne. Disse stevnene er allerede plottet inn i oversikten.

Arrangør velger dato for sine stevner i henhold til dette oppsettet og sender inn sin søknad til terminlisteansvarlig Siri Evjen siri.evjen@rytter.no.  Dersom flere arrangører ønsker samme dato og de geografisk er i nærheten av hverandre, skjer tildelingen etter en sportsfaglig vurdering.

Vi gjør oppmerksomme på at arrangører som planlegger å sette opp L-klasser på sine D-stevner, må også søke om L-stevne innen fristen.

Frist for innsending av søknader: 15. august 2018

X