Nyheter

Status utbruddet av EHV-1 Publisert: 11.04.2019,  Sist endret: 11.04.2019

Alle restriksjoner er nå opphevet ifølge Mattilsynet. Norges Rytterforbund anbefaler fortsatt fullt fokus på smitteforebyggende tiltak selv om herpesviruset har avtatt og at det ikke foreligger noen nye påviste tilfeller.

Smittevern både i hverdagen og i forhold til stevner og samlinger er viktig. Dersom alle ivaretar seg og sitt i forhold til smittevern, da gjør vi en god jobb for å hindre slikt som dette. Vær for eksempel nøye med å lukke lukene i gitteret på stevneplassen, så man ikke klapper på andres hester eller at hester får snust på hverandre. Ikke lån ut utstyr, bruk eget greip og trillebår. Heng opp lapp på boksdøren for å understreke at man ikke skal klappe denne hesten. Ha god håndhygiene.

Å jobbe forebyggende innebærer både å forhindre at smitte føres inn i en besetning og at smitte spres innen en besetning. For mange vil det å sikre seg totalt mot smitte være relativt krevende og man må velge hvilket nivå man vil og kan legge seg på. Samtidig kan visse situasjoner, som for eksempel ved konkrete utbrudd, gjøre at man ønsker å innføre strengere rutiner enn man ellers har.

Les også: Smittevernstips for hesteeiere

Hva nå?
EHV-1 viruset er klassifisert som en C-sykdom. Det innebærer at praktiserende veterinær plikter å melde fra til Mattilsynet ved mistanke eller påvisning, men at det ikke blir pålagt offentlige restriksjoner på stallen som ved for eksempel salmonellautbrudd. Gitt sykdommens alvorlighetsgrad og smittepotensiale, oppfordrer NRYF at staller der slik smitte påvises rådfører seg med lokalt Mattilsyn og veterinær for å vurdere situasjonen, eventuell stenging av stallen og innføring av strenge smittevernstiltak selv om det ikke pålegges restriksjoner offentlig. Noen av tiltakene kan være:

  • Ingen hester får forlate stallområdet og ingen nye hester får tas inn i stallområdet.
  • Det skal etableres tiltak for å hindre smittespredning i stallen
  • Uvedkommende skal ikke gis adgang til stallen.
  • Avlyser arrangementer som innebærer trafikk av hester utenfra. Dette gjelder stevner, samlinger, treninger og aktiviteter med hest.

Følg med på mattilsynet.no for den siste statusen på herpesutbruddet hos hest.

Fortsett det gode arbeidet

Rytterforbundet ønsker å takke rideklubber, staller og hesteeiere for jobben med å forebygge spredningen av herpesviruset. Det er viktig å ta forholdsregler og fortsette arbeidet med smitteforebyggende tiltak.

Les også: Mattilsynet – Regler og anbefalinger ved stevner og andre dyreansamlinger

X