Nyheter

Stallpotet-kurs Publisert: 11.08.2019,  Sist endret: 11.08.2019

NRYF holder kurs hos Alvøen Rideklubb for de som ønsker å bli stallpoteter.

Stallpotet er et prosjekt av og for ungdom, som skal bidra til flere aktive unge, mer aktivitet og bedre miljø i stallen. I prosjektet utdannes Stallpoteter, som fungerer som aktivitets- og miljøskapere i sin klubb og stall.

Kurset er firedelt og gjennomgår temaene: Verdier, Organisasjon og klubben min, Ledelse og Aktivitet. Kurset er lagt opp med både teori, mye praksis og aktivitet!

Hver klubb sender sine ungdomsrepresentanter og evt flere hvis ønsket. Det kan være en fordel å være 2 sammen.

Aldersgruppe 12-19år.

Kurset er gratis
Deltagerne / klubbene dekker selv reise til og fra, samt evt. opphold.
Klubbene forplikter seg til å signere på fast avtale med Norges Rytterforbund

Påmelding til: alvoen.rideklubb@gmail.com, merk emnefelt med stallpotet

X