Nyheter

SPRANGDOMMER1 KURS Publisert: 21.07.2015,  Sist endret: 21.07.2015

Østfold Rytterkrets arrangerer sprangdommer1 kurs på Fredriksborg Hestesportsenter, i Fredrikstad

Fredag 7.08.15 ca. kl 18-21

Lørdag 8.8.15 følger stevnedagen

Søndag 9.8.15 følger stevnedagen

Kursholder : Ivar Alme

Det blir som vanlig stevne, med ekstra teori, mest teori fredag.

Stevnearrangøren holder mat i løpet av dagen.

Påmelding til: mabergl@online.no

Plass bekreftes pr mail. Bindende påmelding.

Max 3 deltakere. Aldersgrense 18 år. Deltakerne må ha med, og bør ha gjort seg litt kjent med, nyeste versjon av KR 1 og KR II

( finnes på rytter.no).

Pris: Østfold Rytterkrets kr. 1.000.-

Fra andre kretser: 2.000.-

Betales til kretsens konto 1638.11.13071. Merk betalingen med SD1kurs. Deltagernavn, med adr, fødselsdato og tlf. nr., kvittering medbringes.

Ved spørsmål ta kontakt med Marit Bergli mabergl@online.no eller 90918989

Velkommen til et lærerikt kurs.

Marit Bergli

Østfold Rytterkrets

 

X