Nyheter

Sprangbanebyggeraspirantkurs (SBBA) i Sandefjord 22.-23. august Publisert: 16.07.2015,  Sist endret: 16.07.2015

Sprangbanebyggeraspirantkurs (SBBA)

Telemark og Vestfold Rytterregion inviterer til

SBBA-kurs 22. – 23. August 2015.

Kurset avholdes på Sandefjord Motorhotell, Fokserød. Like ved E18 og Torp Flyplass.

Kursleder :Odd Ivar Pedersen

Kursansvarlig :Telemark og Vestfold Rytterregion

Kurset er åpent for personer som ønsker å bli banebyggere, som har noe kjennskap og forståelse av sprangkonkurranser, og må være fylt 16 år.

Kurset er åpent for deltagere fra hele landet, men ved ekstra stor deltagelse vil Telemark og Vestfold Rytterregion bli prioritert.

Tidsskjema for sprangbanebyggeraspirantkurset:

Lørdag :Kl 09.00 – ca. 19.00

Søndag :Kl 09.00 – ca. 18.00

Kursavgift/Egenandel: Kr 1000,-

Bindende påmelding innen 18.08.15, ved innbetaling av kr 1000 til Telemark og Vestfold Rytterregion, kto 1503 04 76511. Merk betalingen med Banebyggeraspirantkurs.

Deltagernavn, med adr., fødselsdato og tlf. nr, samt klubb, sendes Telemark og Vestfold Rytterregion v/undertegnede, på mail tvrr@rytter.no.

Deltagerne kan søke sine klubber om å få dekket kursavgiften.

Overnatting: Utgifter til overnatting og måltider som ikke er inkludert i kurset, dekkes av den enkelte. For overnatting anbefales Sandefjord Motorhotell, Fokserød, tlf. 33 48 90 60, hvor kurset avholdes.

Vi ønsker velkommen til kurs i TVRR.

Med vennlig hilsen

For TVRR

Torbjørg Antonsen

Leder.

 

X