Nyheter

Sportsutvalg dressur informerer Publisert: 27.03.2020,  Sist endret: 27.03.2020

Koronapandemien og de omfattende tiltakene som regjeringen har iverksatt, setter sitt sterke preg på oss alle og har forandret vår hverdag vesentlig. NRYFs president, Tore Sannum, har reflektert over situasjonen på Hestesport.no og vi anbefaler alle å lese dette innlegget.

I henhold til retningslinjer fra regjeringen og NIF opphører all idrett, treninger og konkurranser i denne situasjonen. Vi forstår at det hersker særlig stor usikkerhet rundt temaet “organisert trening“. Norges Rytterforbund oppfatter det slik at det er mulig med digitale løsninger, men at dette må avklares med kommunale helsemyndigheter. Vi oppfordrer dere til å presentere gode løsninger som viser at smittevern settes i førersetet, og at folkehelse alltid kommer i første rekke.

Sportsutvalget (SU-D) dressur ønsker også å informere alle som har et hjerte for dressursporten spesielt, at utvalget fortsatt er aktive og følger situasjonen nøye. Vi vil derfor være klare til å ta opp igjen aktiviteter i utvalgets regi så snart vår hverdag normaliseres. Dere skal vite at vi er her for dere og ber dere ta kontakt dersom dere har spørsmål eller annet dere ønsker å formidle.

Vi understreker at vi jobber innenfor de rammene som NRYF og derigjennom myndighetene setter til enhver tid. Dere vil finne mye informasjon om korona-situasjonen på NRYFs hjemmeside under en egen fane med navnet «Koronavirus», i tillegg til nyhetsartikler som blir publisert.

 Ta godt vare på hverandre!

 Hilsen Sportsutvalg dressur

 

 

 

 

 

X