Bytte klubb

Ved bytte av representasjonsklubb er det viktig å følge følgende regler, disse kan du også finne i KR I, §130.3. Merk spesielt punkt b) og c), som omhandler bytte av klubb:

For sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje i et overgangsvindu f.o.m 1. november det ene året t.o.m. 28. (29.) februar året etter. Overgang gjøres digitalt i Minidrett. Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.
Hvis rytter ikke har hatt lisens/grønt kort så må man melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. Rytter må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut.

Bytte klubb på 1-2-3:
1: Logg inn på minidrett.no og søk om overgang
2: Ny klubb får beskjed og må godkjenne medlemsskap innen 7 dager. Hvis dette ikke har skjedd innen 7 dager, ta kontakt med klubben du ønsker å melde deg inn i.
3: Gammel klubb får beskjed og må godkjenne overgang innen 7 dager, ellers blir det automatisk godkjent.

Quote
Norges Rytterforbund sin administrasjon har ikke mulighet til å gå inn og overstyre klubbovergangen. Hvis søknaden din ikke blir besvart, ta selv kontakt med ny klubb, deretter klubben du ønsker overgang fra for å høre om søknadsstatus.

Ved bytte av bosted (for rytter) i løpet av året, som medfører at det ikke lenger er praktisk eller rimelig å delta for en klubb på det tidligere bosted, kan NRYF gi dispensasjon for overgang. Dispensasjonssøknader behandles når det foreligger skriftlig søknad fra vedkommende rytter, med skriftlig uttalelse fra begge klubber. Før Mesterskap (NM, KM, Landsmesterskap og Hallmesterskap) gjelder en karenstid på 30 dager. En rytter må også representere samme klubb i NM og lag-NM samme kalenderår. Barn t.o.m 12 år som melder overgang, har full rett til å delta aktivt i konkurranser for ny klubb straks overgangen er registrert uansett tidspunkt på året.

Retningslinjer ved klubbovergang

Man kan kun representere én klubb utenom overgangsvinduet fra 1.november til 28. (29.) februar året etter. Det finnes noen unntak for start på klubb- eller utvidet klubbstevne, se KR 1, § 130.3.

Gammel klubb får beskjed i Sportsadmin når en rytter søker overgang i overgangsvinduet. Hvis man av en særskilt grunn ønsker overgang utenfor overgangsvinduet så må man benytte klubb-bytteskjema, og gammel klubb må fortsatt godkjenne overgangen. Skjema og søknad om begrunnet overgang sendes til nryf@rytter.no, og vil bli behandlet av Teknisk komité reglement.

Det er til enhver tid rytterens ansvar å påse at man faktisk representerer riktig klubb. Man kan se hvilken klubb man representerer ved å søke opp navnet sitt på NRYFstevne.no, eller under “min profil” på MinIdrett.
NB! Klubbovergangen er ikke gyldig før du får bekreftelse pr. e-post.