Nyheter

STRyK søker engasjert ungdom mellom 15 og 26 år Publisert: 10.04.2017,  Sist endret: 10.04.2017

Sør-Trøndelag Rytterkrets

STRyK ser etter engasjert ungdom mellom 15 og 26 år, som kunnet tenke seg å sitte som ungdomrepresentant i styret.

STRyK ser etter minst en ungdomsrepresentant med fulle rettigheter til kretsstyret. Ungdomrepresentantene skal jobbe for organisering av ungdomsaktiviteter i klubbene, og være et bindeledd mellom disse og den sentrale ungdomskomiteen.

Vi ser etter deg som er engasjert og vil lære mer, den sentrale ungdomskomiteen har stadig arrangementer og prosjekter for ungdom, da særlig på kretsnivå.

Dette er noe vi ønsker at STRyK sine ungdomsrepresentantene blir med og deltar på. Det er viktig for oss at vi har engasjert ungdom involvert i vårt kretsstyre, som vil delta og innvirke på saker i kretsen.

Ungdomsrepresentantene vil kunne få ansvar og gjennomføre tiltak og arrangementer for ungdom på kretsens vegne.

Ungdomsrepresentantene står fritt til å knytte til seg flere ressurspersoner, og eventuelt jobbe sammen med ungdomrepresentanter i andre kretser.Så, er du engasjert i sporten, vil være med å gjøre en forskjell og kunne tenke deg å reise rundt på seminar?

Send en mail til sortrondelag.krets@rytter.no , der du forteller litt om deg selv, og hvorfor du kunne tenke deg å sitte som ungdomsrepresentant.

X