Nyheter

Statutter for reisestøtte STRyK 2016 Publisert: 12.08.2016,  Sist endret: 12.08.2016

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Les hele saken

Det er satt av midler til reisestøtte for reisende ekvipasjer, og til utdanning av teknisk personell.

Reisestøtten er ment som et bidrag til store stevner som OL, VM, EM osv. Og til utdanning som ikke tilbys i hjemkrets i løpet av året.

Reisestøtten vil vurderes og utbetales i desember 2016. Størrelsen og evt innvilgelse av støtte vil være avhengig av antall søkere.

(Støtten skal ikke være resultatberegnet, men startberegnet.)

Søknadsfrist for året er satt til 1.Nov. 2016
Søknaden må inneholde navn, kontonummer og årsak til reisen.

Mail til: sortrondelag.krets@rytter.no

 

X