Nyheter

Sør-Trøndelag Rytterkrets inviterer til ungdomssamling for ungdommene i kretsen Publisert: 13.01.2020,  Sist endret: 14.01.2020

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Det er åpent for alle ungdommer i kretsen (15-25 år), men vi ønsker særlig at ungdomsrepresentantene fra de ulike klubbene kommer.

Tid:  23. januar klokka 19.00

Vi møtes på Bruråk Hestesportsklubb. Vi ser an hvor mange vi blir om vi skal være i den lille eller store kroa. Derfor greit at alle som kommer trykker SKAL her på arrangementet.

Vi starter møtet med introduksjonsrunde og pizza.
Deretter skal vi ha noen bli-kjent aktiviteter før vi reflekterer over noen spørsmål.
Gjerne se på disse spørsmålene på forhånd slik at vi får en god samtale rundt dem på møtet:
– Hva er rollen og oppgavene til ungdomsrepresentanten i din klubb?
– Hva skal en ungdomsrepresentant gjøre i rideklubben?
– Ønsker til hva ungdomsrepresentantene i kretsen kan arrangere
for ungdommen?

Kretsen skal også sette inn nye ungdomsrepresentanter i mars. Gjerne tenk på om det er en oppgave du kunne tenkt deg eller om du kjenner noen som kan være aktuelle.
Har du spørsmål om å være ungdomsrepresentant i kretsen, ta kontakt med Siri Eidsmo eller Ida Svorkmo.

Vi vil også anbefale ungdommer i kretsen mellom 15 og 19 år, å melde seg på lederkurs i regi av Norges Idrettsforbund. Det arrangeres 24-26.januar 2020, altså dagen etter ungdomssamlingen i Orkdal.

Mer informasjon om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom-1519-ar-2020/?fbclid=IwAR1sSWBgeFxo3ywqysUWA1h42giq9BJUbdAP_yku0Az5LXpDfRreFsrbEo8

Til slutt vil vi igjen oppfordre om å trykke SKAL på arrangementet hvis du kommer slik at det blir lettere å beregne hvor mye plass og pizza vi trenger!

Vel møtt!

Mvh,
Siri og Ida,
Ungdomsrepresentanter i Sør-Trøndelag Rytterkrets.

X