Nyheter

Kretstreninger i dressur 2017 Publisert: 29.05.2017,  Sist endret: 29.05.2017

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Sør-Trøndelag Rytterkrets ønsker å invitere kvalifiserte ryttere til å søke om plass på
venteliste for kretstreningene med Anny Hilde Lindèn, som avholdes løpende gjennom året.

Erfaringsmessig er det slik at man ved arrangering av treninger frem i tid kan oppleve frafall av ekvipasjer.

Dette kan både bero på skadetilfeller eller sykdom på enten hest eller rytter,
eller at man ikke lenger er aktiv utøver.

Søknadsprosessen er åpen kontinuerlig, og vi oppmuntrer kretsens aktive konkurranseryttere innen dressur om å søke om plass, slik at vi er oppmerksom på deg som satsende ekvipasje, samt dine sportslige oppnåelser.

Per dags dato har vi ingen representanter for kretsens FH-ryttere, så vi oppfordrer også denne kategorien av ekvipasjer å søke.

STRyK forbeholder seg retten til å foreta en fortløpende evaluering av kvalifiserte deltagere.

I dette ligger det at det selvfølgelig settes rimelige krav til opprettholdelse av nivå,
oppfølging av målsettinger satt sammen med trener, samt et minimumskrav hva angår gjennomføring av treningsopplegg og stevner.

Ny vurdering vil bli gjort før andre halvdel av kretstreninger 2017.

Påmelding/eventuelle spørsmål sendes: sortrondelag.krets@rytter.no

Les hele saken

X