Nyheter

Kretstrening 2020 Publisert: 23.01.2020,  Sist endret: 23.01.2020

Sør-Trøndelag Rytterkrets

De siste sesongene har det vært krevende å gjennomføre kretstrening i samtlige grener. Vi har hatt en rekke frafall både med og uten gyldig grunn, gjerne svært tett opp mot treningene. Dette påfører oss i styret betydelig merarbeid, det blir lite kontinuitet for trenerne og det påfører STRyK økonomisk tap når treningene ikke er fulle.

For å sikre at det faktisk er tilstrekkelig etterspørsel og at alle deltakere er innforstått med forpliktelsene ved å delta, ser vi oss derfor nødt til å gjennomføre en ny søknadsprosess i både sprang, dressur og kjøring. Alle som ønsker å delta på kretstrening 2020 må dermed sende oss en ny søknad.

Det settes kort frist for påmelding da trenerne må få endelig svar snarest. 

FRIST: TIRSDAG 28. FEBRUAR 2020

Vi minner om at det er BINENDE PÅMELDING for alle treningene, dette gjelder også de treningene som skal gå senere i år, hvor datoene enda ikke er klare. Det er kun veterinær- eller legeattest som gir gyldig fravær. Vi prøver alltid å sette inn reserver når det kommer avbud, men vi kan på ingen måte garantere at dette alltid lar seg gjøre.

Vi er avhengig av kvalifiserte reserver ettersom det naturlig nok kan oppstå sykdom/skade, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte ryttere til å søke, selv om man kanskje ikke forventer å få plass. 

Og så link til invitasjonenene:

https://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/kretstrening-sprang/ 
https://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/kretstrening-dressur/
https://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/kretstrening-kjoring/

Mvh
Styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets
X