Nyheter

Klubbsamling 2018 Publisert: 10.10.2018,  Sist endret: 10.10.2018

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Til all klubbene i Sør-Trøndelag Rytterkrets.
Vi vil med dette invitere til KLUBBSAMLING 2018

Dato: 10. – 11. november
Sted: Gammeltunet Hanshus, Soknedal.

PÅMELDING: På grunn av hotellreservasjon er påmeldingsfristen satt til 19. oktober 2018.

Påmeldinger sendes helst som svar på denne, eller til sortrondelag.krets@rytter.no

STRyK dekker Full pakke for 1 deltaker per klubb.
En eventuell deltaker nummer 2, må klubben dekke selv.

Les hele saken

 

X