Nyheter

Klubbsamling 2017 – Agenda Publisert: 10.11.2017,  Sist endret: 10.11.2017

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Denne helgen avvikles Klubbsamling 2017 på Bårdshaug Herregård 11.-12.
november. Vi får besøk av Geir Andrè Dalhus, NRYF.

Vi gleder oss.

LØRDAG 11.november:
11.30: Ankomst m / lunsj
12.30: Velkommen og kort presentasjon av klubbene.
13.00: NRYF: Avdelingsleder / Informasjonssjef Geir Andrè Dalhus

  • Roller og holdninger
  • Kommunikasjon

14.30: Pause med dagens bakst
14.50: Rekruttering – veien videre (Rideskole/utfordringer/vi skal opp/løfte hverandre)

  • Verktøy lokalt
  • Utvikle verktøy

16.30: Ungdomsrepresentantene

  • Arrangement i kretsen

16.50:  Teknisk personell i kretsen vår

  • Hvordan rekruttere og utdanne tilstrekkelig antall teknisk personell?
  • Hvordan beholde og styrke kompetansen innenfor eksisterende teknisk personell?
  • Stevneveiledere i kretsen vår

17.20: Kretstreninger

  • Presentasjon fra evalueringsgruppe
  • Kretstreninger 2018 – fordeling av arrangementet

18.00: Middag

SØNDAG 12. november:
09.00: Terminlisten for 2018
10.30: Pause med dagens bakst
10.50: Oppsummering
11:30: Lunsj

KLubbsamling 2017 Bårdshaug Herregård - Sør-Trøndelag Rytterkrets

Klubbsamling 2017 Bårdshaug Herregård – Sør-Trøndelag Rytterkrets

Sør-Trøndelag Rytterkrets

X