Nyheter

Invitasjon til Stallpotetkurs Publisert: 22.04.2018,  Sist endret: 22.04.2018

Stallfadder er et prosjekt av og for ungdom, som skal bidra til flere aktive unge, mer aktivitet og bedre miljø i stallen. Prosjektet innebærer at NRYF utdanner ressursungdommer (kalt «Stallpotet») som fungerer som aktivitetsskapere i sin klubb/stall. Ungdommene, som får tittelen «Stallpotet», skal ha ansvar for å bidra til mer aktivitet og trivsel og et bedre sosialt miljø i stallen som inkluderer alle.

NRYF ønsker å utvikle stallmiljøet i rideklubbene. Å utdanne ungdom som aktivitets- og miljøskapere vil kunne bedre stallmiljøet og øke idrettsaktiviteten i stallen på en måte som inkluderer alle. Studier har vist at stallen fungerer godt som lederskole for unge, og NRYF ungdom vil utnytte dette ved å skolere og bruke ungdom til å utrette enf orskjell i eget klubbmiljø. Prosjektet vil kunne løfte og engasjere våre ungdommer ved ulike type verv på alle nivå i både trener- og lederrollen.Prosjektet har fem verdier som synliggjøres i navnet «Stallpotet». Disse verdiene er gjennomgående for prosjektet – de synliggjør hvordan en Stallpotet skal være, men også hvilke verdier som skal formidles tilresten av klubben.

Les hele saken

Påmelding til kurset finner du her: https://mi.nif.no/Event#1618531-010

 

X