Nyheter

Invitasjon til årsmøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets Publisert: 04.02.2018,  Sist endret: 15.03.2018

Styret inviterer herved til årsmøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets.

Årsmøtet avholdes den 15. mars kl. 18:00 på Sandmoen Kro.

Innkalling med saksliste og fullmaktsskjema

Innkommende saker og fullmaktsskjema må sendes skriftlig til styret innen 01. mars 2018 til e-postadresse:  sortrondelag.krets@rytter.no

Fullstendig saksliste og dokumentasjon vil være tilgjengelig senest 08. mars 2018 på hjemmesiden til STRyK: http://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets

 

X