Nyheter

Invitasjon til årsmøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets 2019 Publisert: 24.02.2019,  Sist endret: 09.03.2020

Styret inviterer herved til årsmøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets.

Årsmøtet avholdes den 28. mars kl. 18:00 på Sandmoen Kro.

Innkalling med saksliste og fullmaktskjema

Innkommende saker og fullmaktsskjema må sendes skriftlig til styret innen 15. mars 2019 til e-postadresse:  sortrondelag.krets@rytter.no

Fullstendig saksliste og dokumentasjon vil være tilgjengelig senest 21. mars 2019 på hjemmesiden til STRyK: http://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/

Med vennlig hilsen

Styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets

X