Nyheter

Innkalling til Kretsting 2017 i STRyK Publisert: 07.03.2017,  Sist endret: 30.03.2017

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Årsmøteprotokoll Kretsting 2017

Valgkomiteens innstilling

Innkalling og fullmaktskjema finner du her

Årsberetning 2016

Saksliste til kretsting 2017

 

Dato: 16 Mars 2017
Kl: 18.00
Sted: Sandmoen Kro

Innkalling til Kretsting 2017

Dagsorden
1. Godkjenning av fremmøtte representanter
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Valg av møteleder, sekretær, tellekorps (2 pers), samt 2 personer til å underskrive protokollen.
5. Behandle årsberetning
6. Behandle regnskap og revisjonsberetning
7. Behandle innkomne forslag
8. Fastsette kontigent
9. Vedta budsjett
10.Valg

Vi ber om at innkomne saker og fullmaktskjema sendes til styret innen torsdag 2 mars.

Sør-Trøndelag Rytterkrets

X