Nyheter

Innkalling til Kretsting 2016 Publisert: 16.02.2016,  Sist endret: 11.03.2016

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Innkalling og fullmaktskjema finner du her

Innkalling til Kretsting 2016
Dato:  9 Mars 2016
Kl:  18.00
Sted: Sandmoen Kro

Dagsorden
1. Godkjenning av fremmøtte representanter
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Valg av møteleder, sekretær, tellekorps (2 pers), samt 2 personer til å   underskrive protokollen.
5. Behandle årsberetning
6. Behandle regnskap og revisjonsberetning
7. Behandle innkomne forslag
8. Fastsette kontigent
9. Vedta budsjett
10. Bestemme kretsens organisasjon
11. Valg

Vi ber om at innkomne saker og fullmaktskjema sendes til styret innen
onsdag  24 februar.

Vedlagt fullmaktskjema

Styret, STRyK

Referat

Årsberetning 2015

X