Nyheter

Ekstraordnært årsmøte 20.oktober avlyses Publisert: 01.10.2016,  Sist endret: 01.10.2016

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Kretsstyret har besluttet å avlyse det annonserte møtet 20 oktober.

Det var to saker til behandling;

1) Vedtektsendringer mener styret kan utsettes til det ordinære årsmøtet.

2) Valg av valgkomite.

Dette er selvfølgelig en viktig funksjon som må være på plass i god tid før det ordinære årsmøtet.

Utifra tidligere erfaringer er det svært få som møter på et ekstraordinært årsmøte. Derfor foreslår styret at valgkomiteen opprettes/velges på klubbsamlingen 19-20 november som normalt har god deltakelse fra klubbene.

Videre har valgt å gjøre det slik for å redusere kostnader og belastning på krets og klubber.

For STRyK, Morten Løes

X