Nyheter

Søknad om Lands- og/eller Elite-stevner 2021 Publisert: 28.09.2020,  Sist endret: 28.09.2020

Det har  vært mye bra stevneaktivitet i år, til tross for en kort sesong og utfordringer i forbindelse med Covid-19. Vi vet ennå ikke hva 2021 bringer, men vi velger å være optimistiske selv om alle må være forberedt på begrensinger og ekstraordinære smittetiltak også neste år.

Frist for innsending av søknader for L- og E-stevner 2021 for sprang og dressur er 30. august 2020. Resterende grener har søknadsfrist 30. september. FEI sin frist for internasjonale stevner er 1.oktober, og ønske om internasjonale stevner bes også meldes innen 30.august 2020.

Det blir offentliggjort en oversikt over alle søkere til terminlisten for 2021 på NRYFs grenside. Det er de klubbene/ arrangører som søker om L- og E-stevner og internasjonale som blir invitert til konferansen som avholdes i løpet av høsten. Her vil terminlisten blir presentert, i tillegg til at rutiner for justeringer, samhandling og kommunikasjon mellom arrangører, sportsutvalg og NRYFs administrasjon vil bli gjennomgått og diskutert. I utgangspunkter planlegges det et fysisk møte, men det må vi komme tilbake til.

Når FEI internasjonale terminliste og mesterskap er satt vil terminansvarlige utarbeide et utkast til den nasjonale terminlisten som sendes sportsutvalgene. I denne perioden er det mulig at arrangører bli kontaktet for å bli spurt om eventuelle justeringer.

Søknadene sendes til:

Dressur – Turid Løkenturid@rytter.no

Distanse – Kari Eiesland –  kari@gu-di.no

Feltritt – Turid Løkenturid@rytter.no

Mounted Games – Inga Daler  – inga.daler@hotmail.com

Kjøring – Aud Røhnesuk@kjoreportalen.no

Voltige – Maria C Houskenguvoltige@hotmail.com

Sprang – Siri Evjensiri@rytter.no

En stor takk til klubbene for deres positivitet, fleksibilitet og gjennomføringsevne, tatt i betraktning de restriksjoner og det ekstra arbeidet som er blitt pålagt dem grunnet den spesielle situasjonen i år.

X