Nyheter

Søknad breddemidler sprang Publisert: 03.10.2018,  Sist endret: 24.10.2018

(03/10/2018) Vi viser til nyhet og sak nedenfor, frist for å sende inn søknad er 31.oktober til heidi@rytter.no
Det er også mulighet å sende inn søknad på sits og stil klasser og feil og stil i klasser.

Søknaden må inneholde hvor mange stevner som er arrangert, hvilke klasser, send gjerne med start/resultatlister, antall startende.

(13/02/2018) I 2018 er det mulighet å søke breddemidler i sprang for alle klubber som har arrangert LD/LC klasser i sprang ponni.
Mer info om søknad og frist kommer i høst.
Vi ønsker alle klubber lykke til med sesongen 2018.

X