Nyheter

Søker etter ungdommer til ungdomskomiteen Publisert: 23.12.2016,  Sist endret: 23.12.2016

Er du den vi leter etter? Eller kjenner du noen som bør bli nominert? Vi søker nå etter ungdom i alderen 15 til 26 år som aktivt ønsker å bidra til sikre at ungdommens stemme blir hørt i organisasjonen og være en høringsinstans i politiske beslutninger de to neste årene.

Hvordan melde interesse?

Vet du om noen som bør sitte i kommiteen eller har du lyst til å sitte i komiteen selv? Kanskje du bare ønsker å vite mer om hva dette dreier seg om?

Alle tips eller spørsmål om å sitte i ungdomskomiteen kan sendes til tine@rytter.no. Siste frist for å melde interesse til ungdomskomiteen er 31.januar 2017.

Hvordan velges man?

Selve valget av ungdomskomiteen gjøres på ryttertinget helga den 01.-02.april 2017. Lista over forslag vil bli sendt over til valgkomiteen etter fristen den 31.januar. Valgkomiteen vil da kontakte kandidatene.

Ungdomskomiteen blir valgt for to år av gangen. Lederen av ungdomskomiteen vil sitte som ungdommenes representant i Forbundsstyret med stemme- og forslagsrett.

Hvorfor melde interesse til ungdomskomiteen?

Man sitter igjen med mange fordeler etter en periode i ungdomskomiteen. Her er tre ting et slikt engasjement kan gi deg:

  1. Det å kunne vise til frivillig verv er gull verdt for fremtidige jobbsøkersituasjoner!
  2. Du får et tydeligere innblikk i NRYF og mulighet til å påvirke.
  3. Du får delta på spennende kurs og konferanser, samt møte andre engasjerte mennesker fra sporten.

Hva gjør ungdomskomiteen?

Ungdomskomitén jobber for at de yngre skal tørre å engasjere seg, bidra positivt inn i frivilligheten og ta ansvar. Det er viktig at unge lærer av de eldre med erfaring, og at de eldre har masse nytt å lære av unge. Sammen kan vi utvikle ryttersporten og norsk idrett til å bli enda bedre sted å være for oss alle.

Komiteen skal videreføre og jobbe med de gode prosjektene som allerede er startet i komiteen som “Ryttersport mot mobbing” og “Stallfadder”. I tillegg vil komiteen jobbe videre med å få aktive ungdommer i alle rytterkretser og klubber i Norge. Et mål er å få en stemme inn for de unge rytterne som satser. Det har vært mye fokus på bredde siden oppstart i 2011, det skal komiteen fortsette med. De ungdommene som satser er like viktig for komiteen som ungdommen som driver med hest som breddeidrett.

Her er noen av oppgavene kort oppsummert:

  • Delta på møter med komiteen på Ullevål stadion. Reise og opphold dekkes. Møtene vil stort sett finne sted på dagtid. Politiske møter vil være gyldig fravær fra skole. Det er ca. 6 møter i året.
  • Delta på konferanser og samlinger i helger. Dette er viktig for motivasjon og opplæring.
  • Delta på aktuelle kurs.
  • Ha kontakt med ungdomskontaktene i kretsene, samt bygge nettverk med andre ungdommer i krets og klubb.
  • Leder representerer i NRYFs Forbundsstyre, nestleder er leders personlige vara.
  • Representere Ungdomskomitén på arrangementer.
  • Jobbe i prosjektgrupper og selvstendig med oppgaver mellom fellesmøter.

Har du spørsmål om det å sitte i ungdomskomiteen? Ta kontakt med tine@rytter.no

X