Nyheter

Søk spillemidler til utstyr nå Publisert: 31.01.2019,  Sist endret: 31.01.2019

Alle rideklubber har mottat en e-post fra Norges Idrettsforbund med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Søknadsfristen er 6.februar. 

Det søkes via Sportsadmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Utstyr som det kan søkes støtte til fra Norges Rytterforbund er:

 • Hindermateriell
 • Merker/bokstaver/kjegler til konkurransebaner
 • Mobile gjerder
 • Trampoline til bruk i voltige
 • Sal, seletøy og hodelag til utlån
 • Vogner
 • Voltigegjord
 • Voltigetønne
 • Materiell for bygging av hindre
 • Mobilt lydanlegg
 • Mobilt tidtakeranlegg
 • Ridehjelmer, sikkerhetsvester (pakke)
 • Mounted Games liten utstyrspakke
 • Mounted Games stor utstyrspakke

Utstyret må være kjøpt inn i 2018.

Les mer om spillemidler til utstyr her

Det er utarbeidet en veiledning for hvordan man søker. Se veilederen her.

Spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer rettes til:
Tine Skoftedalen Fossing , tine@rytter.no

 

X