Nyheter

Søk om tilskudd – Krafttak for ridebanebunn Publisert: 20.02.2018,  Sist endret: 24.09.2018

Norges Rytterforbund lyser nå ut «Krafttak for ridebanebunner» 2018. Første søknadsrunde for klubbene har frist 30.april.

Kravet til fasiliteter øker i takt med utviklingen av sporten, og spesielt har kravet til ridebanebunner kommet i fokus.

Hva er krafttak for ridebanebunn?
Ordningen «Krafttak for ridebanebunner» skal stimulere til sportslig aktivitet over hele landet. Vi ser at mange klubber ikke makter den investeringen det er å bytte ut ridebanebunnen.

Spillemidler er alltid er ment å være hovedfinansieringen av anlegget, men det må gå minimum 10 år før spillemidler kan søkes på nytt til samme formål/anlegg. NRYF innførte derfor ordningen «Krafttak for ridebanebunner» i 2009, hvor klubber kan søke om midler til rehabilitering av ridebanebunn som har hatt driftslevetid mindre enn 10 år.

Hvilke klubber kan søke om tilskudd?
Følgende klubber kan søke om tilskudd fra ordningen:

  • Klubber med eget anlegg
  • Klubber med 30 års leieavtale med privat anleggseier, eller med tilholdssted på kommunalt/fylkeskommunalt anlegg
  • Klubber uten eget anlegg som har tilholdssted på privat anlegg med minimum 10 års leieavtale

Søkere vil bli vurdert opp mot hverandre i forhold til stevneantall, stevnenivå, antall deltagere og geografisk beliggenhet. Ytterligere vurderingskriterier vil være klubbens størrelse (antall medlemmer fordelt på alder), organisering og rekrutteringstilbud (f.eks. rideskolevirksomhet). Dersom det i perioden er godkjente søkere som skal oppgradere baner til feltritt/kjøring, øremerkes 20% av den totale potten til disse prosjektene.

Frister i 2018

Prosjekter forventet ferdigstilt innen: Søknadsfrist for terminen Behandling og tildeling
Første halvdel 2018 30.04.18 Mai/Juni 2018
Siste halvdel 2018 15.11.18 Desember 2018

Søkere som tilfredsstiller kravene til støtte, men som ikke får tildelt midler i første termin, vil automatisk bli overført til neste termin. I dette ligger at alle klubber som planlegger oppgradering innenfor perioden 2018-2019 oppfordres til å sende fullstendig søknad så tidlig som mulig.

Saksbehandling av søknadene
Søknadene vil bli behandlet av NRYFs anleggsutvalg etter søknadsfristen(e) har gått ut. Alle søkere vil få beskjed om eventuell tildeling av midler og/eller overføring til neste tildelingstermin. Utbetaling av midler vil først skje når prosjektet er ferdigstilt og aktivitetsavtale er inngått.

Søknadskriterier for «Krafttak for ridebanebunn»
Søknadsskjema for «Krafttak for ridebanebunn»

Se «bygge og drifte ridebane» på rytter.no for veiledning om bygging og drift av ridebane.
Se “Krafttak for ridebanebunn” for mer informasjon om tilskuddsordningen.

X