Nyheter

Søk om midler til Åpen Stall 2015 Publisert: 13.02.2015,  Sist endret: 13.02.2015

Kjære ryttervenner,

Søk om midler til gjennomføring av «ÅPEN STALL» 23. mai – 31. mai 2015

I 2015 feirer Norges Rytterforbund 100 år!
La oss sammen vise frem den flotte sporten vår! La naboene bli kjent med ryttersporten – og dere bli kjent med nabolaget.
Norges Rytterforbund i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB støtter dette økonomisk. Derved kan dere søke om midler til gjennomføring.

Flere ryttere, flere medlemmer, positivt omdømme i lokalmiljø og kommune – det kan bli resultatet dersom din klubb benytter seg av muligheten Åpen Stall 23. -31. mai!
I jubileumsåret 2015 har Sparebankstiftelsen DNB i samarbeid med NRYF hele 500 000 kroner å dele ut til klubber som arrangerer Åpen Stall.
Målet med Åpen Stall er å vise vår flotte sport fram til nabolaget, vise mangfoldet og alle de positive sidene ved sporten.
Inviter skoler, SFO, bedrifter, naboer, kommunen inn i stallen og med på aktiviteter som f.eks. gratis runderidning, stell og hygge med hest, oppvisning av grener, hesteskokasting.
Her er mulighetene mange!

Send søknad om midler til sissel@rytter.no. Søknadsfrist er fredag 10. april 2015. Se vedlegg – og les mer om jubileet på jubileumssidene på rytter.no.

Spørsmål? Ring Sissel Finstad på nedenstående telefonnummer.

Med vennlig hilsen
Sissel Finstad
Markeds- og kommunikasjonssjef
NORGES RYTTERFORBUND
NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION
Tel +47 2102 9654
Mobil:+47 9160 2404
E mail sissel@rytter.no
att4959fWeb: http://www.rytter.no
LOGO_Møre og Romsdal_Krets
X