Nyheter

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert Publisert: 05.01.2021,  Sist endret: 05.01.2021

Fra mandag 4. januar kom det nye oppdateringer i den nasjonale smitteveilederen for idrett som er gjeldende fram til 18. januar.  For NRYF innebærer det at alle stevner, samlinger og organiserte treninger avlyses eller utsettes til etter 18. januar, eller til det foreligger ny informasjon fra myndighetene.

 

Hva gjelder trening, vil man kunne drive egenorganisert trening forutsatt at man holder god avstand, minimum én meter. Det er viktig at alle hester får sin daglige trening og mosjon slik at også dyrevelferd og sikkerhet ivaretas på en god måte. Vi er kjent med at enkelte kommuner har definert ridning i ridehall som utendørsaktivitet sett opp mot smittevernsforskriften. NRYF har også tatt dette opp med NIF/ Helsedirektoratet, og venter på avklaring.

 

For spørsmål vedrørende lokale forhold, vennligst ta kontakt med kommunelegen.

Les smittevernveilederen her.

X