Nyheter

Varsling og håndtering av seksuell trakassering og overgrep i idretten! Publisert: 16.01.2018,  Sist endret: 16.01.2018

HORDALAND IDRETTSKRETS INFORMERER:

De fleste klubber i Hordaland skal ha mottatt en e-post angående dette tema fra Hordaland Idrettskrets. Hordaland Rytterkrets ønsker å formidle dette videre ut alle som er medlem av en heste / rideklubb tilknyttet Hordaland Rytterkrets.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle». Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Veileder med informasjon om varsling og håndtering

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
[https://www.idrettsforbundet. no/tema/retningslinjer/seksuel l-trakassering-og-overgrep/]

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

  • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen i pdf.

Hordaland Idrettskrets oppfordrer alle idrettslag til å ta opp temaet i sin klubb og informere om retningslinjene.

Norges idrettsforbund har laget fem korte filmer til bruk i idrettslagene.
Disse finner du her: Link til video

Vi oppfordrer også idrettslaget til å gå gjennom retningslinjene og veilederen på et styremøte. Dette vil være ekstra nyttig om det senere skulle komme varsling om en slik sak i idrettslaget.

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. Idrettslaget bør vurdere å på sine nettsider informere om temaet/retningslinjene, og skrive hvordan personer som vil varsle idrettslaget om saker kan gjøre dette.

Klubber som trenger hjelp til håndtering av slike saker bør kontakte idrettskretsen i sitt fylke.

Har du vært utsatt for noe og ikke ønsker å ta det opp med din klubb, ta kontakt med en av oss i styret i Hordaland Rytterkrets.

 

 

 

 

X